Mūsų veikla

Mūsų strategija (2015-2020 m.)

Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) atsakingai įgyvendino 2010-2015 metų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategiją. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti net 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui, organizuojamos įvairios edukacinės programos, mokymai, užsiėmimai. Siekiant ir toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kuri įvertinta 100 balų ir skirta 1 142 758 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER jos įgyvendinimui. (Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001).

Druskininkų VVG teritorijos vizija iki 2023 m. – tai klestintis Dzūkijos kraštas, kuriame gera gyventi, ilsėtis ir kurį įdomu pažinti, nes čia gyvena tautines tradicijas ir gražią gyvenamąją aplinką puoselėjanti, solidari ir sumani bendruomenė – visavertė Druskininkų kurorto sėkmės istorijos kūrėja.

Šiai vizijai pasiekti strategijoje numatyti pagrindiniai prioritetai:

Pirmasis prioritetas – sumanios bendruomenės kūrimas ir įgalinimas (lėšos skiriamos savanoriškos veiklos organizavimui, jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimui su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui).

Antrasis prioritetas – vietos ekonomikos ir krašto išskirtinumo vystymas (lėšos skiriamos novatoriško ūkio ir verslo kūrimui bei plėtrai, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius, regioninių produktų kūrimui panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimui kaimiškojoje teritorijoje, bendradarbiavimui vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę).

Strategijos lėšos bus skiriamos darbo vietų kūrimui, socialinės atskirties mažinimui, jaunimo aktyvinimui ir kitoms sritims Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje.

Mūsų veikla

Mūsų strategija (2015-2020 m.)

Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) atsakingai įgyvendino 2010-2015 metų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategiją. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti net 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui, organizuojamos įvairios edukacinės programos, mokymai, užsiėmimai. Siekiant ir toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kuri įvertinta 100 balų ir skirta 1 142 758 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER jos įgyvendinimui. (Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001).

Druskininkų VVG teritorijos vizija iki 2023 m. – tai klestintis Dzūkijos kraštas, kuriame gera gyventi, ilsėtis ir kurį įdomu pažinti, nes čia gyvena tautines tradicijas ir gražią gyvenamąją aplinką puoselėjanti, solidari ir sumani bendruomenė – visavertė Druskininkų kurorto sėkmės istorijos kūrėja.

Šiai vizijai pasiekti strategijoje numatyti pagrindiniai prioritetai:

Pirmasis prioritetas – sumanios bendruomenės kūrimas ir įgalinimas (lėšos skiriamos savanoriškos veiklos organizavimui, jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimui su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu, vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymui).

Antrasis prioritetas – vietos ekonomikos ir krašto išskirtinumo vystymas (lėšos skiriamos novatoriško ūkio ir verslo kūrimui bei plėtrai, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius, regioninių produktų kūrimui panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą, vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimui kaimiškojoje teritorijoje, bendradarbiavimui vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę).

Strategijos lėšos bus skiriamos darbo vietų kūrimui, socialinės atskirties mažinimui, jaunimo aktyvinimui ir kitoms sritims Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje.

Mūsų veikla

Veiklos dokumentacija

Mūsų veikla

Įgyvendinti projektai