DVVG - Druskininkų vietos veiklos grupė

30 Sau Parašė į Naujienos | Komentarai

2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paraiškų priėmimas

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“. Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie

Skaityti daugiau →

15 Sau Parašė į Naujienos | Komentarai

Pakeitus Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją – sudarytos patrauklesnės sąlygos pareiškėjams

2018 m. sausio 12 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priėmė teigiamą sprendimą dėl Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos keitimo (toliau – Druskininkų VPS) , kurį atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus pasiūlė Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Pakeista Druskininkų VPS sudarys sąlygas pareiškėjams, kurie planuoja teikti

Skaityti daugiau →

28 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas  Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. vasario 12 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

Skaityti daugiau →

27 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Viečiūnų bendruomenė įgyvendino projektą „Pagalba vienišiems Viečiūnų seniūnijos gyventojams“

2017 m. kovo – gruodžio mėn. Viečiūnų bendruomenė įgyvendino projektą  „Pagalba vienišiems Viečiūnų seniūnijos gyventojams“, kurio tikslas gerinti Viečiūnų seniūnijos senyvo amžiaus žmonių ir neįgaliųjų  integraciją į visuomenę ir teikti jiems pagalbą. Viečiūnų seniūnijoje yra 14 procentų asmenų, vyresnių nei 65 metų. Dažnai vyresnio amžiaus žmonės gyvena vieni, retai lankomi vaikų, kai kurie ir visiškai

Skaityti daugiau →

14 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Gruodžio 14 d. organizuoti mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 28 d. iki 2018 m. sausio 8 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 Gruodžio 14 d. Druskininkų vietos veiklos grupė potencialiems vietos projektų pareiškėjams organizavo mokymus “Jaunimo

Skaityti daugiau →

13 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Gruodžio 13 d. potencialiems vietos projektų pareiškėjams organizuoti mokymai „Verslo plano rengimas“

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija) nuo gruodžio 28 d. iki 2018 m. vasario 12 d. bus skelbiamas kvietimas Nr. 3  pagal Strategijos priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 Gruodžio 13 d. Druskininkų vietos veiklos grupė organizavimo mokymus

Skaityti daugiau →

04 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Gruodžio 14 d. kviečiame į mokymus “Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomenių veikloje“

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 28 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 Gruodžio 14 d. Druskininkų vietos veiklos grupė organizuoja mokymus “Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomenių veikloje“, kurie

Skaityti daugiau →

04 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Gruodžio 13 d. kviečiame į mokymus „Verslo plano rengimas“

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija) artimiausiu metu planuojama skelbti verslo projektų konkursą pagal Strategijos priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 Druskininkų kaimiškosios teritorijos gyventojus, įmonių vadovus, ūkininkus, ketinančius kurti ar plėsti verslą Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje kviečiame į

Skaityti daugiau →

04 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse  Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 28 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6 Priemonės tikslas – įtraukti vietos vaikus ir jaunimą

Skaityti daugiau →

27 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Bilso bendruomenė įgyvendino projektą „Bilso bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“

Bilso bendruomenė įgyvendino projektą „Bilso bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Žemės ūkio ministerija. Bendra projekto vertė 887,95 Eur, paramos suma 745,87 Eur. Projekto metu Bilso bendruomenė įsigijo pulo stalą ir dvi knygų lentynas, kurios bus skirtos bendruomenės bibliotekėlei. Tai sudarys sąlygas aktyvinti kaimo gyventojus, skatins dar didesnį jų įsitraukimą į bendruomenės veiklas,

Skaityti daugiau →