Druskininku VVG2023-09-18T07:29:25+00:00

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kurkime Druskininkus kartu

Siekiame stiprinti bendruomenę ir vietos ekonomiką Druskininkų teritorijoje (be miesto) ir sudaryti galimybę kiekvienam vietos gyventojui prisidėti prie Druskininkų kūrimo. Pastebėjote problemą, sugalvojote idėją, ieškote galimybių įgyvendinti sumanymą – susisiekime ir kurkime Druskininkų kraštą kartu.

KVIETIMAI IR JŲ DOKUMENTAI

Baigėsi kvietimo Nr. 14 paraiškų pateikimo terminas

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 3 vietos projekto paraiškas pagal Kvietimą Nr. 14. Prašoma paramos suma 85 131,41 Eur.  Kvietimui Nr. 14 skirta suma 28 384,00 Eur. Kvietimas vyko nuo 2023 m.  liepos 19 d. iki rugsėjo 14 d.   Informacija apie visus kvietimus rasite paspaudę nuorodą

Kvietimas Nr 14

Iki 2023 m. rugsėjo 14 d. skelbiame privataus verslo kvietimą Nr. 14 teikti paraiškas pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius„. Daugiau informacijos Kvietimas Nr. 14, paspaudus nuorodą .

KITA INFORMACIJA

Druskininkų VVG strategija

Čia rasite naujausią Druskininkų vietos veiklos grupės strategijos redakciją.

Veiklos dokumentai

Čia rasite visą Druskininkų VVG veiklos dokumentaciją: bendrus dokumentus, valdybos posėdžių protokolus, visuotinių susirinkimų posėdžių protokolus, viešųjų pirkimų dokumentus

Druskininkų VVG strategija

Čia rasite naujausią Druskininkų vietos veiklos grupės strategijos redakciją.

Veiklos dokumentai

Čia rasite visą Druskininkų VVG veiklos dokumentaciją: bendrus dokumentus, valdybos posėdžių protokolus, visuotinių susirinkimų posėdžių protokolus, viešųjų pirkimų dokumentus

ĮDOMI DRUSKININKŲ VVG STRATEGIJOS INFORMACIJA

0
Finansuoti projektai
0
Sukurta darbo vietų
0
Įgyvendintos veiklos

DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apie mus

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.

Mūsų bendruomenės

Mūsų bendruomenės

Sūrūs vėjai

VšĮ Sūrūs vėjai DVVG įkurta organizacija, kurianti ir siūlanti pažintines pramogas Druskininkų mieste. Ar jau išbandėte?

Go to Top