Visi veiklos dokumentai vienoje vietoje

VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

Darbo užmokestis ir KARJEROS GALIMYBĖS

Įgyvendinant projektą „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001) Druskininkų VVG darbuotojams nustatytas darbo užmokestis:

 • VPS administravimo vadovas dirbs 0,5 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis neviršija taikomo bazinio dydžio pagal A13 pareigybės kategoriją ir  nustatomas 8,6 koeficientas pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 761,10 Eur/mėn. (bruto), 460,47 Eur/mėn. (neto).
 • VPS finansininkas dirbs 0,25 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis neviršija taikomo bazinio dydžio pagal A12 pareigybės kategoriją ir nustatomas 8,6 koeficientas pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 380,55 Eur/mėn. (bruto) 218,81 Eur/mėn. (neto)
 • VPS administratorius dirbs 0,5 darbo etatą, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis yra maksimalus galimas bazinis dydis pagal A12 pareigybės kategoriją ir ir  nustatomas 8,8 koeficientas pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 778,80 Eur/mėn. (bruto), 452,48 Eur/mėn. (neto).
 • VPS viešųjų ryšių specialistas dirbs 0,5 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis yra maksimalus galimas bazinis dydis pagal A12 pareigybės kategoriją ir nustatomas 8,8 koeficientas pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 778,80 Eur/mėn. (bruto), 452,48 Eur/mėn. (neto).

KARJEROS GALIMYBĖS.

Laisvų darbo vietų nėra.

Darbo pareigybių aprašas

VPS administravimo vadovas

 • Teikia pasiūlymus VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupei ir VVG valdybai dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkos, jos keitimo arba papildymo
 • Teikia pasiūlymus VVG valdybai dėl VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės sudarymo, jos sudėties keitimo arba papildymo
 • Koordinuoja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės veiklą
 • Koordinuoja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vizitus į įgyvendinamų vietos projektų vietas (patikras vietoje)
 • Koordinuoja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarkos, VPS įgyvendinimo ataskaitos ir VPS pakeitimų projektų rengimą
 • Užtikrina tinkamą su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusių dokumentų saugojimą
 • Informuoja NMA ir (arba) ŽŪM apie VPS įgyvendinimo problemas,  teikia siūlymus dėl jų sprendimo

VPS finansininkas ir (arba) buhalteris

 • Renka, sistemina, analizuoja finansinę informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą bei problemas ir ją teikia VPS administravimo vadovui

VPS administratorius

 • Identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, renka, sistemina, analizuoja informaciją iš įvairių šaltinių apie VPS įgyvendinimo pažangą ir ją teikia VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupei bei VPS administravimo vadovui
 • Rengia VPS įgyvendinimo ataskaitos ir VPS pakeitimų projektus
 • Organizuoja tyrimų/galimybių studijų, susijusių su VPS įgyvendinimu, atlikimą
 • Planuoja, organizuoja VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės vizitus (patikras) į įgyvendinimų vietos projektų vietas
 • Saugo su VPS įgyvendinimo vidaus valdymu, stebėsena ir vertinimu susijusius dokumentus

VPS viešųjų ryšių specialistas

 • Organizuoja ir vykdo VPS įgyvendinimo pažangos, stebėsenos ataskaitos, VPS pakeitimų viešinimą (VVG interneto svetainė, spauda, informaciniai biuleteniai ir t.t.)

Our Mission

Mission & values

Vestibulum porta neque et ligula fringilla pharetra. Etiam eleifend ultricies nulla, in viverra velit. Praesent ac nisl volutpat, eleifend neque in, ultrices dui. Sed sagittis eu purus et pretium. Fusce et molestie tellus.

Our History

Trajectory

Vestibulum porta neque et ligula fringilla pharetra. Etiam eleifend ultricies nulla, in viverra velit. Praesent ac nisl volutpat, eleifend neque in, ultrices dui. Sed sagittis eu purus et pretium. Fusce et molestie tellus.

Mūsų veikla

Strategija

Mūsų veikla

Įgyvendinti projektai