Druskininkų vietos veiklos grupė

Apie mus

Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG) ištakos siekia VVG „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ veiklą. Naujam  2007-2013 m. programavimui „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ buvo reorganizuota- ėmė veikti 4 naujos vietos veiklos grupės: Alytaus r. VVG, Varėnos krašto VVG, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (tik Lazdijų r. ribose) ir Druskininkų VVG. Druskininkų vietos veiklos grupės steigėjais tapo 9 kaimų bendruomenės ir Druskininkų savivaldybės Taryba. Jos paskirtis – spręsti Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos problemas.

Druskininkų vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2010 metais parengė Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategiją. Jos įgyvendinimui skirta 5,33 mln. Lt parama. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui, organizuojamos įvairios edukacinės programos, mokymai, užsiėmimai.

Siekiant toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kurios įgyvendinimui skirta 1 142 758 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER .

Druskininkų vietos veiklos grupė

Apie mus

Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG) ištakos siekia VVG „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ veiklą. Pastaroji vietos veiklos grupė, įkurta 2004 m., apėmė visą Dzūkijos regioną (keturias savivaldybes), o kartu ir Druskininkų savivaldybės kaimiškąją teritoriją. Įvertinus situaciją, naujam, 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui buvo nutarta kurti atskiras vietos veiklos grupes, veikiančias rajono/savivaldybės kaimiškų teritorijų ribose. Tad VVG „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ buvo reorganizuota. Vietoje vienos VVG ėmė veikti 4 naujos vietos veiklos grupės – Alytaus r. VVG, Varėnos krašto VVG, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (tik Lazdijų r. ribose) ir Druskininkų VVG.

Druskininkų vietos veiklos grupė buvo įsteigta 2008 m. gruodžio mėn., jos paskirtis – spręsti Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos problemas. 2008 m. gruodžio 15 d. steigiamojo susirinkimo metu buvo pasirašyta asociacijos „Druskininkų vietos veiklos grupė” steigimo sutartis. Druskininkų vietos veiklos grupės steigėjais tapo devynios kaimų bendruomenės ir Druskininkų savivaldybės Taryba.

Druskininkų vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2010 metais parengė Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategiją. Jos įgyvendinimui skirta 5,33 mln. Lt parama. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti net 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui, organizuojamos įvairios edukacinės programos, mokymai, užsiėmimai. Siekiant ir toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kuri įvertinta 100 balų ir kurios įgyvendinimui skirta 1 142 758 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER . (Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001).

DVVG nariai

Druskininkų VVG nariai

Druskininkų VVG nariai yra Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančios ir kaimo gyventojus atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos, verslo sektoriaus organizacijos ir valdžios institucijos.

DRUSKININKŲ VVG valdybos nariai

Druskininkų VVG valdybos nariai

Druskininkų VVG valdybą sudaro 16 narių, atstovaujančių pilietinę visuomenę, verslo sektorių ir vietos valdžią.

Mūsų bendruomenės

Mūsų veikla

Strategija

Mūsų veikla

Veiklos dokumentacija