Visuotinis susirinkimas

Vyko Druskininkų VVG visuotinis rinkiminis narių susirinkimas

Visuotinis susirinkimas

Išrinktas naujas valdybos pirmininkas, valdyba ir VVG vadovas

Rugsėjo 29 d. Leipalingio dvare vyko Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinis rinkiminis narių susirinkimas.
Susirinkimo metu svarstyti klausimai:
  1. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės narių priėmimo ir išstojimo.
  2. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimo.
  3. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės vadovo rinkimo.
  4. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimo.
  5. Einamieji klausimai.
Posėdžio metu priimti sprendimai dėl naujų narių priėmimo ir narių išstojimo. 3 metų kadencijai išrinkta nauja 16 asmenų valdyba, kurią sudaro 7 pilietinės visuomenės, 4 vietos valdžios ir 5 verslo atstovai (nauja sudėtis čia http://www.dvvg.lt/valdyba/)
Valdybos pirmininke išrinkta Vaiva Kirkauskienė, Druskininkų savivaldybės deleguota atstovė. Ji pakeis ilgus metus valdybos pirmininko pareigas ėjusį Liną Urmanavičių, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoją.
Naujai 3 metų kadencijai perrinktas ilgametis VVG vadovas Alvydas Varanis.
VVG revizoriumi išrinktas valdybos narys Antanas Vailionis.
Alvydas Varanis padėkojo valdybos nariams už bendradarbiavimą, pristatė planuojamus darbus.
Leipalingio seniūnas Antanas Krancevičius visus pakvietė pasivaikščioti po naujai rekonstruotas dvaro patalpas. Svečiai lankėsi muziejuje, taip pat su dvaro ponu ir ponia mokėsi šokti polonezą.
Susirinkusieji buvo vaišinami seniūnijos paruošta arbata, degustavo Jurgitos Cimakauskienės paruoštų desertų, Gražinos Auguvienės sūrių ir Editos bei Modesto Kavaliauskų duonos su vaisiais.