Renginys

Druskininkuose startuoja socialinių inovacijų stiprinimo kaimo vietovėse ESIRA projektas 

Renginys

Ieškoma inovatyvių sprendimų Druskininkų savivaldybės kaimiškoje teritorijoje

Kovo 20 d. Druskininkų vietos veiklos grupė kartu su Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutu organizavo mokslinį seminarą „Socialinių inovacijų stiprinimas kaimo vietovėse”.
Tai pirmasis naujo tarptautinio Druskininkų VVG projekto ESIRA Project renginys.
Jame dalyvavo Druskininkų savivaldybės, kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, VVG valdybos nariai, seniūnaičiai, smulkaus verslo atstovai.
Susitikimo dalyvius pasveikino Simonas Kazakevičius, Druskininkų savivaldybės vicemeras, kuris pasidžiaugė iniciatyvomis kaimo vietovėse ir projekto teikiamomis galimybėmis.
Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkės pristatė ESIRA Project tikslus, skatino diskusiją apie esamą socialinę situaciją Druskininkų regione. Sukurta projekto suinteresuotų veikėjų grupė (MAP), kuri toliau dalyvaus projekte, siūlys veiklas, kurias svarbus įgyvendinti kaimiškojoje teritorijoje.
Diskusijų metu gauti rezultatai bus naudojami ESIRA projekto ataskaitos rengimui „Regional report on social exclusion and social economy initiatives in rural areas”, kuri kartu su kitų ES šalių ekspertų komandų parengtomis ataskaitomis bus teikiama Europos Komisijai.
Pagrindinis ESIRA tikslas – prisidėti prie vietovei būdingų naujoviškų socialinės ekonomikos iniciatyvų, skirtų kaimo įtraukčiai ir plėtrai marginalizuotose kaimo vietovėse, kūrimo, remiant įgalinančias sąlygas, gerai tarpusavyje susijusią politikos architektūrą ir tiesiogiai bandant naujoviškus sprendimus, kurie galiausiai sukuria labiau įtraukias, atsparias ir klestinčias kaimo vietoves.
ESIRA projekto darbo plane pagrindinis dėmesys bus skiriamas
i) bendruomenės vadovaujamų kaimo inovacijų erdvių, galinčių sujungti ir suteikti daugiau galių veikėjams, socialinio kapitalo ir bendruomeniškumo jausmo stiprinimui, atsižvelgiant į didelę kaimo vietovių įvairovę Europoje;
(ii) socialinės ekonomikos iniciatyvoms, kurios stiprina pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusių skirtingų gyventojų grupių įtrauktį ir gyvenimo sąlygas, pradedant nuo (socialinių) paslaugų teikimo gerinimo, ekonomikos įvairinimo ir tvaraus gamtos kapitalo valdymo.
Tai leis (iii) įvertinti ir suformuluoti rekomendacijas politikos formuotojams, kaip geriau remti trečiąjį sektorių ir vietos bendruomenes, geriau suprasti pažeidžiamų gyventojų grupių ir socialinės ekonomikos poreikius bei iššūkius,
(iv) skatinti keitimąsi žiniomis tarp žmonių – vietos veikėjams, stiprinant jų gebėjimus ir palengvinant socialinės ekonomikos iniciatyvų mastą ir atkartojimą visose Europos kaimiškose vietovėse.