Nauja strategija

Kviečiame susipažinti

Nauja strategija

Nauja strategija

Druskininkų vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime gegužės 29 d. patvirtinta 2023-2029 m. laikotarpio Druskininkų vietos plėtros strategija

Strategija buvo rengiama atsižvelgiant į naują Europos Sąjungos (ES) laikotarpį, vyko konsultacijos su VVG teritorijos gyventojais, bendruomenėmis, verslo, viešojo sektoriaus atstovais.

Naujajame laikotarpyje vietos plėtros strategijai planuojama skirti apie 1,16 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui ir iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui.

Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę, remiantis susitikimų su tikslinėmis grupėmis ir vykdytų apklausų rezultatais buvo suplanuotos šios remiamos priemonės ir veiklos sritys:

  • Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (320 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 8 vnt.)
  • Skaitmeninių technologijų panaudojimo ūkiuose gebėjimų ugdymas (6 753,60 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
  • Socialinio verslo kūrimas ir plėtra (70 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
  • Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas (132 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 11 vnt.)
  • Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas (95 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.)
  • Gyventojų užimtumo ir integracijos skatinimas (28 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.)
  • Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (40 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)
  • Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (240 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)

SUSIPAŽINKITE SU STRATEGIJA: Druskininkų vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija