Tarptautinis susitikimas

Druskininkų VVG atstovai dalyvavo tarptautiniame projekto ESIRA partnerių susitikime Ispanijoje

Tarptautinis susitikimas

Sausio 16-19 dienomis Druskininkų VVG atstovai Alvydas Varanis ir Korina Balkuvienė dalyvavo pirmame projekto partnerių susitikime Ispanijoje

Projektas vykdomas su Burgoso Universitetu (Ispanija) (pagrindiniu projekto vykdytoju) ir partneriais – mokslo ir kitos organizacijomis iš Italijos, Norvegijos, Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, Serbijos.
Lietuvoje projekto partneriais yra Lietuvos socialinių mokslų centras ir Druskininkų vietos veiklos grupė.
Ispanijoje vykusiame susitikime vyko projekto veiklų aptarimas, partnerių prisistatymas. Druskininkų VVG atstovai pristatė Druskininkų vietos veiklos grupės veiklą, viešosios įstaigos „Sūrūs vėjai“ veiklą, patirtį dirbant su kaimiškų vietovių plėtra, bendruomenėmis.
ESIRA projektu siekiama prisidėti prie socialinių-ekonominių inovacijų diegimo kaimo vietovėse, skatinant įgalinimo sistemas, tarpusavyje subalansuotus politinius sprendimus ir išbandant inovatyvius sprendimus, kuriant įtraukias, atsparias ir klestinčias kaimo vietoves.
Tikimasi, kad mokslo institucijų ir praktikų pagalba Druskininkuose ir šalyse partnerėse bus išbandomi inovatyvūs pilotiniai sprendimai ir skatinamas ekonominis kaimo gyvybingumas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023 – 2026 m.
Parama skirta pagal ES kvietimą HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1/ priemonę „Stiprinti socialinę įtraukti kaimo vietovėse: fokusas socialiai ir ekonomiškai pažeižiamiems asmenims”.