Kvietimas Nr. 16
(paraiškų teikimas nuo 2024 m. balandžio 11 d. iki gegužės 14 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 4 vietos projekto paraiškas pagal Kvietimą Nr. 16. Prašoma paramos suma 131 097,75 Eur.  Kvietimui Nr. 16 skirta suma 80000,00 Eur. Kvietimas vyko nuo 2024 m.  balandžio 11 d. iki gegužės 14 d.   Visa susijusi informacija žemiau.

Projektų vertinimas

Informacija apie Kvietimo Nr. 16 pateiktų paraiškų vertinimą.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 16 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 16 įgyvendinamus vietos projektus
  • Visų kvietimų finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai“

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.