Vietos projektai

Pristatome Druskininkų VVG Vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją.

Prioritetas Nr. 1  – Sumanios bendruomenės kūrimas ir įgalinimas

Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas
(kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Priemonės tikslas: telkti VVG atstovaujamos teritorijos bendruomenę įgyvendinant tematinio bendradarbiavimo iniciatyvas ir organizuojant savanorišką veiklą, kuri apimtų visą VVG teritoriją

Projektai:

Kultūrinio bendradarbiavimo ir savanorystės keliu

Druskininkų kultūros centras

Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Priemonės tikslas: įtraukti vietos vaikus ir jaunimą į bendruomeninės veiklos organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą, užtikrinant jaunosios kartos užimtumą ir kokybišką socializaciją

Projektai:

Leipalingio miestelio jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą

Leipalingio miestelio jaunimas

Aš ir mano kaimas

Neravų bendruomenė

Visi drauge – žingsnis į priekį

Švendubrės bendruomenė

Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką

Viečiūnų bendruomenė

Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas

Viečiūnų progimnazija

Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė

Druskininkų jaunimo užimtumo centras

Ekspeditoriai!

Neravų kaimo bendruomenė

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

Priemonės tikslas: projektų pareiškėjams ir vykdytojams suteikti reikiamą kompetenciją, kuri būtina siekiant sėkmingai įgyvendinti vietos projektus.

Projektai:

Druskininkų savivaldybės vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

Druskininkų švietimo centras

Mokomės ir kuriame Druskininkų kraštą kartu

Druskininkų švietimo centras

Prioritetas Nr. 2  – Vietos ekonomikos ir krašto išskirtinumo vystymas

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)

Priemonės tikslas: skatinti novatoriško verslo kūrimą ir plėtrą efektyviau panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius.

Projektai:

Transporto priemonių kėbulų remonto paslaugų kūrimas

Jaunius Matažinskas

Sulčių spaudimo ir išpilstymo paslauga

Ričardas Milius

Šeimos verslo kūrimas

Justina Mazaliauskienė

Sveikatos dirbtuvių Druskininkų savivaldybėje, Lipliūnų kaime, įkūrimas

Vytautas Vaikšnoras

Druskininkų kurorto potencialo išnaudojimas teikiant aktyvaus laisvalaikio ir poilsio pramogas

Dalė Urbonienė

Viena diena kaime

Gražina Auguvienė 

Darbo vietų kūrimas Druskininkų VVG teritorijoje

Povilas Peciukevičius

Medienos gaminių cecho įkūrimas

Artūras Šimkonis

MP „Piligrimas“ verslo plėtra

MB „Piligrimas”

„Eglės Mitkienės verslo pradžia”

Eglė Mitkienė

Darbo vietų kūrimas Druskininkų VVG teritorijoje (antras projektas)

Povilas Peciukevičius

Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Priemonės tikslas: įtraukti Druskininkų krašto bendruomenes į regioninių produktų kūrimą ir vienyti krašto tapatumo vystymo iniciatyvas kuriant regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemą

Projektai:

Verpstės festivalis Viečiūnuose

Viečiūnų bendruomenė

Jotvingių šventė Leipalingyje

Leipalingio bendruomenė

Stračiūnų krašto tapatybės stiprinimas

Stračiūnų bendruomenė

Bilso bendruomenės kulinarinės kelionės

Bilso bendruomenė

Jaskonių bandos

Jaskonių ir Naujasodės bendruomenė

Neravų iššūkių takas

Neravų kaimo bendruomenė

Švendubrė – arčiau legendų

Švendubrės kaimo bendruomenė

(Pa)Būk patriotu!

Jovaišių kaimo bendruomenė

Šviečiantis kaimas

Ricielių kaimo bendruomenė

Druskininkų krašto garsintojai

Viečiūnų bendruomenė „Versmė”

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

Priemonės tikslas: įveiklinti visas kaimo bendruomeninėms organizacijoms priklausančias patalpas, taip pat užtikrinti kaimo gyventojų (ypač vyresnio amžiaus) aprūpinimą namų ūkių bei kitomis būtiniausiomis paslaugomis ir taip juos  įgalinti patogiai gyventi kaime ir vykdyti savo sodybose įprastą ūkinę veiklą

Projektai:

Asociacijos „Sanatorijoje su žirgu” verslo pradžia

Asociacija „Sanatorijoje su žirgu”

Pagalba į namus

[fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”” rule_size=”” rule_color=”” hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” content_alignment_medium=”” content_alignment_small=”” content_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” font_size=”” line_height=”” letter_sp