Mokymai

Įgyvendinant vietos projektą apmokyti 144 kaimo plėtros dalyviai

Mokymai

Įgytos praktinės žinios vertingos kuriant verslus ir skatinant bendruomeniškumą

Druskininkų švietimo centras baigė įgyvendinti projektą „Druskininkų savivaldybės vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Juo siekta suteikti žinių bei įgūdžių potencialiems, esamiems vietos projektų pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams, reikalingų vietos projektams įgyvendinti.

Projekto vykdytojas organizavo mokymus įvairiomis kaimo plėtros dalyviams aktualiomis temomis.

Lektorė Sigita Jazepčikienė, blogo www.vivat.lt autorė, prekinių ženklų kūrėja vedė mokymus temos  „Regioninių produktų kūrimas ir populiarinimas“ ir  „Rinkodara – prekės/paslaugos ženklo vystymas“. Lektorius Žilvinas Gelgota, UAB „Konsultus“ vadovas vedė mokymus temomis  „Bendradarbiavimas ir kooperacija kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ ir rinkodaros priemonės“ ir „Bendruomeninio verslo vystymas ir paslaugų kaimo vietovėse plėtra“.

Projekto metu organizuoti ir išvažiuojamieji mokymai.

2019 m.  suorganizuoti mokymai tema „Telkiančioji lyderystė ir komandinio darbo principų taikymas skatinant savanorystę“. Mokymu metu kaimo plėtros dalyviai vyko į Kauno apskrityje veikiančias bendruomenes. Buvo aplankyta Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė, Tauragės rajone dalinamasi gerąja patirtimi su Pagramančio bendruomenės centru „Gramančia“ ir Dacijonų kaimo bendruomene. Mokymu metu lektorė Kristina Pileckienė suteikė dalyviams žinių apie savanorystės organizavimą bendruomenėse, panaudojant komandinio darbo ir telkiančiosios lyderystės metodus, padėjo identifikuoti motyvus, skatinančius bendruomenių narius ir vietos gyventojus veikti vietos bendruomenėje, susipažindino su gerąja Lietuvos patirtimi Kauno apskrities kaimo bendruomenėse, kuriose veikia aktyvūs lyderiai, naudojami komandinio darbo metodai bei aktyviai įtraukiami savanoriai.

2021 m. suorganizuoti mokymai tema „Efektyvi organizacijos komunikacija ir savanorių pritraukimas“. Kaimo plėtros dalyviai lankėsi  Zarasų raj. Antalieptėje veikiančioje VšĮ „Inovatorių slėnis“, kur įgyvendinamos aktyvinimo, vietos žmonių, verslo įtraukimo, socialinės atskirties mažinimo idėjos, lankė kitus vietos projektus.  Dalyviai buvo supažindinti su gerąja Ignalinos raj. VVG patirtimi. Lankėsi efektyviai veikiančioje Ilgių bendruomenėje, domėjosi šiame krašte vykdomomis žmonių aktyvinimo priemonėmis. Buvo lankomasi Palūšės kaime, Sipeikių bitininkystės muziejuje, kalbama apie vietos savanorių įtraukimą. Lektorė Kristina Pileckienė suteikė žinių apie bendruomenės veiklos organizavimo metodus, supažindino su socialinių ir sociakultūrinių veiklų vystymo galimybėmis, savanorių įtraukimo metodais, komunikavimo su savanoriais vystant socialines iniciatyvas bendruomenėje būdais, bendradarbiavimo su savivaldybe ir vietos bendruomene procesais.

Projektas įgyvendintas 2019-2021 m. Pojektas finansuotas EŽŪKPF ir Lietuvos respublikos valstybės lėšomis. Finansavimas skirtas įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3