Visuotinis narių susirinkimas

Vyks Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas vyks Žagarių kaime, Seirijų sen., Lazdijų raj. savivaldybėje.

Darbotvarkėje numatytas klausimas „Dėl „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategijos“ keitimo“.  Vietos plėtros strategijos keitimas susijęs su NMA pažangos vertinimo rezultatais.

Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko Druskininkų VVG vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Druskininkų VVG VPS rezultatyvumo vertinimo metu pagrindinių rodiklių – finansinio rezultatyvumo (pasiekta 77,53 proc.), fizinio rezultatyvumo (97 proc.) bei naujų darbo vietų kūrimo (119 proc.) pažangos lygis yra pakankamas. Dėl to bus skiriama papildoma paramos suma (149 324 Eur) tolimesniam VPS įgyvendinimui iki 2025 m. Visuotiniame narių susirinkime bus svarstoma kurioms priemonėms šias lėšas paskirstyti.

Susirinkimo darbotvarkę galite rasti čia.