Visuotinis narių susirinkimas

Vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas

Druskininkų vietos veiklos grupė kaimo bendruomenių interesus atstovauja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje.

Birželio 10 d. Gėluvoje (Raseinių r.) įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas.
Antrajai trejų metų kadencijai LKBS pirmininke išrinkome Virginiją Šetkienę. Patvirtinome naujos sudėties valdybą. Naujai į valdybą išrinkti Rimvydas Palubinskas bei Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, o net 5 jos nariai pratęs praėjusioje kadencijoje pradėtus savo darbus, tai Virginija Šetkienė, Angelė Jokubynienė, Loreta Sirvydienė, Eglė Juozapavičienė, Aušra Vaidotienė.
Patvirtinome 2020 m. veiklos, finansinės bei revizijos komisijos ataskaitas, 2021 m. veiklos planą.
Susirinkimo metu aptarti kiti einamieji reikalai, kurių vienas svarbesnių – 2021 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis, kuris šiemet įvyks tradicinėje vietoje – Karklėje (Klaipėdos r.), bet ne tradiciniu laiku, t.y. 2021 m. rugsėjo 10-12 d., o tema „Bobų vasara“!
VŠĮ Kaimo verslo ir rinklų plėtros agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja Kristina Mockutė rajonų lyderiams perdavė projekto „Geri pavyzdžiai užkrečia. Sėkmės istorijos“ laimėtojams skirtas padėkas bei prizus.
Dėkojame už šiltą ir rūpestingą Gėluvos kaimo bendruomenės priėmimą savuose namuose bei renginio akimirkų užfiksavimą.
Nuotraukos Jono Vazgio ir Druskininkų VVG.