Susirinkimas

Vyko Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Susirinkimas

Balandžio 29 d. organizuotame  visuotiniame narių susirinkime patvirtinta Druskininkų VVG ir VšĮ „Sūrūs vėjai“ veiklos ir finansinė ataskaitos

Druskininkų vietos veiklos grupės nariais yra 17 atstovų iš 3 sektorių – vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo, kurie balandžio 29 d. rinkosi į nuotolinį susirinkimą. Susirinkimas vyko naudojant TEAMS programą.

Susirinkime nuspręsta patvirtinti Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitas, Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės ataskaitą už 2020 m. Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis pasidžiaugė, kad vietos plėtros strategija sėkmingai įgyvendinama, Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose įgyvendinta daugybė įvairių bendruomenių ir kitų įstaigų renginių, iniciatyvų, kuriasi privačios darbo vietos. Bendruomenės randa daugybę būdų saugiai, pasinaudodami technologijomis ir kitais būdais apjungti žmones veiklai ir karantino metu. Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina pristatė naują VVG finansuotą projektą „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“  ir informavo, kad visose bendruomenėse jau šiais metais bus pradėtos sveikatinimo veiklos – stovyklos ir įvairūs užsiėmimai.

Susirinkime taip pat patvirtinta Druskininkų VVG ir VVG „Pagėgių kraštas“ įsteigtos viešosios įstaigos VšĮ „Sūrūs vėjai“ 2020 m. veiklos ir finansinei ataskaita. Vadovas Alvydas Varanis, informavo, kad įstaigai VšĮ „Sūrūs vėjai“ 2020 metai nebuvo lengvi, nes paslaugas įstaiga galėjo teikti tik 9  mėnesius. Tai stipriai įtakojo užsakymų skaičiaus mažėjimą ir tuo pačių įstaigos pajamų mažėjimą.  Šiuo metu laukiama karantino pabaigos ir tikimasi, kad veikla toliau bus sėkmingai plėtojama. Visas pažintines pramogas Druskininkų krašte turistai gali rasti interneto svetainėje www.surusvejai.lt.

Visuotiniame narių susirinkime aptarti įvairūs einamieji klausimai -dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų vietos projektų koofinansavimo, dėl aplinkos tvarkymo bendruomenėse, siūlyti įvairūs klausimai  bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžiams.

Informaciją apie Druskininkų VVG narius rasite čia.  

Susirinkimo protokolą rasite čia.