- DVVG - http://www.dvvg.lt -

VPS įgyvendinimo valdymas ir stebėsena

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos tvarka [1]

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė [2] (patvirtinta 2016-06-15)

VPS igyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupė [3] (pakeista 2017-03-31)

2017-12-04 Nr. 1 VPS valdymo ir stebėsenos grupes susirinkimo protokolas [4]

2018-01-26 Nr. 1 VPS valdymo ir stebėsenos grupės susirinkimo protokolas [5]

2019-01-17 Nr. 1 VPS valdymo ir stebėsenos grupės susirinkimo protokolas [6]

2019-04-05 Nr.2 VPS valdymo ir stebėsenos grupės susirinkimo protokolas [7]