Verpstės festivalis Viečiūnuose

Regioninis projektas

Tikslas

Įtraukti Viečiūnų miestelio gyventojus į Viečiūnų krašto tapatumo produkto kūrimą ir skatinti tapatumo iniciatyvas

Projekto veiklos

 • Projekto metu sukurtas regioninis produktas – Verpstės festivalis viečiūnuose.
 • Produktas sukurtas pasitelkiant specialias priemones – veiklas: Verptės plenerą, folkloro ansamblio „Žemynėlė“ naujos programos kūrimą, Verpstės parodas, kūrybinę stovyklą šeimai.

Projekto išlaidos:

 • 6 palapinės, 0,999 kūb. ąžuolo medienos medžio drožėjų plenerui. Pirktos plenero dalyvių maitinimo paslaugos.
 • 6 apšvietimo prožektoriai, armoniką, 11 porų batelių, 10 vnt. moteriškų tautinio kostiumo palaidinių (marškinių), CD tiražavimo paslaugos, CD leidybos paslaugos, CD maketavimo paslaugos.
 • Maitinimo paslaugos, kūrybinės stovyklos šeimai „Verpstės magija“ dalyvių maitinimui.
 • Projekto viešinimo paslaugos.

Projekto rezultatai

 • Sukurtas regioninis produktas – 1
 • Suorganizuoti renginiai – 5
 • Dalyvių skaičius – 60
 • Tikslinės grupės narių – 25
 • Įsigytas ilgalaikis turtas – 1 armonika
 • Prekės: sceniniai prožektoriai – 6, palapinės – 6, liaudiškų šokių bateliai – 11 porų, moteriškos palaidinės – 13 vnt.
 • Folkloro ansamblio „Žemynėlė“ CD leidyba – 796 vnt.

Projekto vykdytojas

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“

Projektui skirta parama

6 938,00 Eur (80 proc. paramos intensyvumas, 20 proc. prie projekto prisidėjo Druskininkų savivaldybė)

Projekto įgyvendinimo metai

2018-2020 m.