Asociacijos „Sanatorijoje su žirgu“ verslo pradžia

Bendruomeninio verslo projektas

Tikslas

Pradėti teikti asociacijos „Sanatorijoje su žirgu“ laisvalaikio organizavimo bei sveikatinimo paslaugas Druskininkų savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje, įrengiant žirgų aikštelę su aptvėrimu ir teikiant jodinėjimo pamokų, fotosesijų su žirgais, dailės terapinių su žirgais bei terapinių užsiėmimų su žirgais organizavimo paslaugas.

Projekto veiklos

  • Atlikti žirgų aikštelės su aptvėrimu įrengimo darbus (ne mažiau 1500 kv.m.);
  • Įsigyti paslaugų teikimui reikalingą traktorių (1 vnt.);
  • Sukurti 2 darbo vietas (2 etatus).

Projekto išlaidos:

  • Traktorius, 1 vnt.;
  • Žirgų aikštelės su aptvėrimu rangos darbai (1500 kv.m. žirgų aikštelė).

Projekto rezultatai:

  • Bus sukurtos 2 darbo vietos;
  • Bus pradėta teikti nauja paslauga Druskininkų savivaldybėje – terapijos su žirgais, kas padidina teikiamų sveikatinimo paslaugų kiekį bei prieinamumą vietos gyventojams.

Projekto vykdytojas

Asociacija „Sanatorijoje su žirgu“

Projektui skirta parama

94 991,00 Eur (95 proc. paramos intensyvumas)

Projekto įgyvendinimo metai

2021-2022 m.