Šviečiantis kaimas

Regioninis projektas

Tikslas

Didinti Ricielių krašto turistinį patrauklumą ir skatinti vietos gyventojų verslumą

Projekto veiklos

Projekte numatyta organizuoti 2 kūrybines dirbtuves, kurių metu kartu su bendruomene bus vystoma Šviečiančio kaimo idėja. Dirbtuvių metu vyks vietos žmonių komandos būrimas, bus išbandomos įvairios vizualizacijos, diskutuojama, kaip įtraukti vietos žmones į šios idėjos įgyvendinimą, eksperimentuojama su apšvietimo variantais. Pasibaigus dirbtuvėms vietos žmonės bus įtraukti į šviečiančio fontano idėjos ir šviečiančio kaimo idėjos realizavimą – bus paskatinti pasipuošti kaime esančius namus, vietovę.  Projekto metu bus suorganizuotos 2 kaimo šventes, kurios atskleistų vietovės išskirtinumą bei skatintų vietos gyventojų tapatumo jausmą.

Projekto išlaidos:

  • 2 kūrybinių dirbtuvių organizavimas;
  • 2 renginių organizavimas.

Projekto rezultatai

  • Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvė – 2 vnt.
  • Surengtos kaimo šventės – 2 vnt.
  • Sukurtas nematerialus kultūros produktas „Šviečiantis kaimas“ – 1 vnt.

Projekto vykdytojas

Ricielių kaimo bendruomenė

Projektui skirta parama

7 000,00 Eur (95 proc. paramos intensyvumas, 5 proc. prie projekto prisidėjo Druskininkų savivaldybė)

Projekto įgyvendinimo metai

2020 m.