Darbo vietų kūrimas Druskininkų VVG teritorijoje

Privataus verslo projektas

Tikslas

Sukurti vieną darbo vietą panaudojant vietos išteklius ir kuriant inovatyvų verslą, panaudojant šiuolaikinę, aplinką labiau tausojančią įrangą.

Projekto veiklos

  • Įsigyti modernią įrangą, būtiną numatytoms paslaugos teikti;
  • Sukurti darbo vietą kaimo vietovėje gyvenančiam asmeniui;
  • Pasiekti ir kontroliuoti priežiūros rodiklius.

Projekte numatyta įsigyti:

  • Įsigytas 1 mini -krautuvas

Projekto rezultatai

  • Įsigytas mini krautuvas – 1 vnt.
  • Sukurta 1 darbo vieta (etatą) jaunam asmeniui kaimo gyventojui.
  • Išlaikytos 3 darbo vietos.

Projekto teikėjas

Povilas Peciukevičius

Projektui skirta parama

35 000,00 Eur (70 proc. paramos intensyvumas)

Projekto įgyvendinimo metai

2023-2025 m.