Vietos projektai

Finansuota 30 vietos projektų

Vietos projektai

Parama skirta įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijose vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją

Druskininkų vietos veiklos grupė įgyvendiną Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijose vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją, kuri finansuojama ES Kaimo plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis (KPP Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė LEADER).

Įgyvendinant Strategiją Druskininkų savivaldybėje per pastaruosius keletą metų finansuota 30 vietos projektų, kurie skirti jaunimo ir vietos bendruomenės aktyvinimui, socialinių problemų sprendimui, bendruomeniškumui, darbo vietų kūrimui skatinti.
Informaciją apie įgyvendintus ir įgyvendinamus vietos projektus galite rasti naujame mūsų svetainės skyriuje „Informacija/vietos projektai“  –  www.dvvg.lt
Šiemet ir kitais metais planuojame papildomi kvietimai pagal Strategijos priemones:
1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-3);
2. Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)
3. Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
Daugiau informacijos apie planuojamus kvietimus suteiksime paskambinus telefonu 8 615 84052.