Iniciatyvos

Viečiūnų progimnazijos bendruomenę sutelkė kūrybiškumą skatinančios veiklos

Iniciatyvos

Įgyvendintas projektas „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija baigė įgyvendinti projektą „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“.

Projekto tikslas – įtraukti progimnazijos bendruomenės narius: vaikus ir jaunimą, tėvus, pedagogus ir kitus progimnazijos darbuotojus, partnerius, vietos bendruomenės narius į bendras veiklas, mokymus, susitikimus, sprendimų priėmimus ir įgyvendinimus.

Projekto metu buvo organizuojamos įvairios veiklos, skatinančios kūrybiškumą, bendruomeniškumą, inovatyvumą.  Bendradarbiaujant su partneriu – Jaunimo užimtumo centru – vyko komandos formavimo užsiėmimai.  Džiugu, kad projekto metu buvo įkurtas „Aktyvių tėvų“ klubas. Tėvų bendravimas ir dalyvavimas  mokyklos gyvenime  tapo daug reikšmingesnis ir atsakingesnis. Tėvai su vaikais kūrė šventines dekoracijas kalėdiniam laikotarpiui, dalyvavo šeimų sporto šventėje,  mokymuose „Mano vaiko galimybės. Kaip geriau jį pažinti?“.

Progimnazijos bendruomenės komanda sėmėsi patirties lankydama kitas ugdymo įstaigas, dalyvavo edukacinėse programose, kūrybinėse stovyklose, kartu kūrė edukacines erdves, organizavo respublikinį konkursą „Verpstė“.

Galime pasidžiaugti, kad projektinės veiklos   ne tik leido išskirti mokyklos  pozicionavimo kryptis, bet ir sukurti identifikavimo elementus. Stovykloje „IT galimybės“ sukurtas  šiuolaikinis progimnazijos internetinis puslapis, naujas logotipas, mokyklą pristatantis video įrašas.

Edukacinių erdvių kūrimo metu buvo atnaujintos ne tik  progimnazijos vidaus erdvės (piešiniais ištapytos sienos, savo jėgomis pagaminti nauji stendai, atsirado šiuolaikinės poilsio zonos), bet atnaujintos ir lauko erdvės (įrengta „Lauko klasė“).

Baigiamojo renginio metu turėjome galimybę pasidžiaugti ne tik pasiektais projekto rezultatais, stiprėjančia ir sutelkta bendruomene,  bet ir įkurtu nauju edukaciniu centru.

Projektas įgyvendinamas pagal kaimo vietovių ir vietos plėtros strategijos „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją“ priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“.