- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Veiklos dokumentai

Druskininkų VVG  įstatai [1]

Druskininkų VVG Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės [2]

Druskininkų VVG 2011 m. finansinės atskaitomybės dokumentai [3]

Valdybos posėdžių protokolai [4]

Visuotinių susirinkimų posėdžių protokolai [5]

VPS įgyvendinimo valdymas ir stebėsena [6]