Druskininkų VVG įgyvendinti ir įgyvendinami projektai

Druskininkų VVG įgyvendinti ir įgyvendinami projektai

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

  • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2007-2013 m. rengimas” pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sritį ,,Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“. Gautas finansavimas projektui 69 021 Lt. Įgyvendinus projektą parengta Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2009-2010 m.

  • Projektas „Arčiau meninės kūrybos ir tradicijų pasienio regione“ pagal 2007-2013 m. Bendradarbiavimo abipus sienos programos Lietuva-Lenkija Smulkiųjų projektų fondą. Projektas įgyvendinamas kartu su vietos veiklos grupe asociacija „Lokalna Grupa Dzialania-Kanal Augustowski i Rospuda“. Gautas finansavimas 187 000 Lt. Projekto įgyvendinimo tikslas – vystyti bendradarbiavimo tinklą tarp partnerių Lietuvos-Lenkijos pasienyje kultūros sriyje.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-2011 m.

  • Projektas „Druskininkų VVG teritorijos verslo plėtros perspektyvos“. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Finansavimas skirtas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaujantis Agentūros direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. BR1-641 „Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, sąrašo patvirtinimo“. Projektui skirta 15 000 Lt. Projekto tikslas – atlikti bendruomeninio verslo organizavimo galimybių Druskininkų savivaldybėje analizę. Rengiant studiją vyko informacijos rinkimas ir sisteminimas, buvo organizuojami suinteresuotų kaimo bendruomenių ir specialistų susitikimai ir diskusijos, rengiami fokus grupių interviu, buvo suorganizuotas 2 dienų trukmės teminis renginys, skirtas susipažinti su Pagėgių krašto bendruomenių gerąja patirtimi organizuojant bendruomeninį verslą. Projektas įgyvendintas nuo 2011 m. liepos iki 2012 m. gegužės mėn. Su parengta studija galite susipažinti ČIA:  Druskininkų VVG teritorijos verslo plėtros perspektyvos

  • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”. Gautas finansavimas projektui 5330000 Lt. Pagal projektą įgyvendinama  Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010-2015 m.

 

  • Projektas „Druskininkų VVG narių mokymas ir vietos projektų teikėjų bei vykdytojų aktyvumo skatinimas pagal Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgydžiams įgyti ar aktyviai pritaikyti” veiklos sritis ,, Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” bei ,,Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti”. Gautas finansavimas projektui 130 000 Lt. Pagal projektą organizuojami mokymai, informaciniai renginiai vietos plėtros strategiją administruojantiems asmenims bei potencialiems vietos projektų vykdytojams. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011-2015 m.

 

  • Projektas „Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. rengimas” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį ,,Parengiamoji parama“ . Gautas finansavimas projektui 9000,00 Eur. Įgyvendinus projektą bus parengta Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. kovo 9 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.

Visi logoĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

    • Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“. Gautas finansavimas projektui 1 142 758 Eur, iš jų VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms skirta 228 552 Eur, vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta 914 206 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016 – 2023 m.

Visi logo