- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Teisės aktai

Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa [1]

Veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklės [2]

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės [3]

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės [4]

Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos [5]

Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo [6]

Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo [7]

Tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai [8]

Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedo ir kombinuotos nomenklatūros naudojimo instrukcija [9]

Kiti teisės aktai [10]

 

Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai: