Teisės aktai

Teisės aktai

Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Veiklos srities „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos

Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. BRA-1 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Tinkamų finansuoti išlaidų įkainiai

Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedo ir kombinuotos nomenklatūros naudojimo instrukcija

Kiti teisės aktai

 

Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojantys dokumentai:

  • LR Žemės ūkio ministro 2007-12-12 įsakymas Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-04-30);
  • LR Žemės ūkio ministro 2008-10-28 įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyveninimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-12-07);
  • LR Žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymas Nr. 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-01-25) ;
  • LR Žemės ūkio ministro 2007-04-26 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“  (aktuali redakcija nuo 2010-02-26).   Logotipai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (logotipas), Programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (logotipas), Leader logotipai   (LT) (ES);
  • LR Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2011-02-02).