Galimybių studija

Sukurta Socialinio verslo galimybių studija

Galimybių studija

VšĮ „Geri norai LT“ skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.
Šiam tikslui įgyvendinti įstaiga įgyvendina projektą „NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio verslumo srityje“, kuriuo siekiama:
a) Kompetentingoms valstybės institucijoms pateikti faktais ir žiniomis grįstus pasiūlymus socialinio verslo politikai tobulinti;
b) Kurti palankias sąlygas kokybiškam NVO įsitraukimui į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.

Projekto tikslui ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos projekto vykdytojo ir partnerių jau patikrintos priemonės: socialinio verslo galimybių studija, pasiūlymų insitucijoms rengimas ir teikimas, viešoji komunikacija teikiamų pasiūlymų sklaidai visuomenėje, apskritojo stalo diskusijos regionuose ir viešos konsultacijos. Projekto veiklų įgyvendinimas suteiks galimybę vieningai bendradarbiauti nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms socialinio verslo lauke, kurios drauge dirbdamos ir pasitelkusios šios viešosios politikos srities ekspertines žinias, parengs ir kompetentingoms valstybės institucijoms pateiks bent du paketus pasiūlymų, kaip tobulinti socialinio verslo situaciją ir aplinką Lietuvoje.

Projekto metu sukurta Socialinio verslo galimybių studija. Studija apibrėžia socialinio verslo sąvoką ir sėkmės veiksnius, įvardina pagrindinius iššūkius, finansinės ir nefinansinės paramos galimybes, socialinio poveikio matavimo būdus ir kitą.

Projekto metu sukurta Socialinio verslo galimybių studija ir jos išvadas apibendrinantis leidinys.

Projektas vykdomas su partneriais: Lietuvos Junior Achievement, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Lietuvos socialinio verslo asociacija.

Projekto trukmė – 24 mėn. Gauta ESF paramos suma – 124241,37 eur.