Sveikatinimo veiklos

Startavo sveikatinimo veiklos seniūnijose

Sveikatinimo veiklos

Startavo sveikatinimo veiklos seniūnijose

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia bendruomenių žmones į įvairias veiklas

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras liepos mėn. pradėjo įgyvendinti vietos projektą „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“.  Projektu siekiama formuoti Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų gyventojų sveiką gyvenseną, didinti jų dalyvavimą aktyviose veiklose, sveikatinimo programose bei skatinti bendradarbiavimą savanoriškose veiklose.

Veiklos startavo liepos mėn. įgyvendinant dvi “Sveiko judesio” stovyklas, kuriose dalyvavo per 60 Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų gyventojų.

Stovyklų metu susirinkusieji dalyvavo grupiniuose ir individualiuose užsiėmimuose, kartu su psichologais ir judesio terapijos specialistais stengėsi suderinti savo kūną, jausmus ir protą, išbandė ,,Point of You“ metodiką. Dalyviai susipažino su aromaterapija, kurios metu uodė aukštos kokybės eterinius aliejus. Rytus pradėjo kartu su joga, taip pat dalyvavo sveikos mitybos edukaciniuose užsiėmimuose ir kitose edukacinėse veiklose.

Veiklos dar tik įsibėgėja. Nuo rugsėjo mėnesio kaimo bendruomenėse pradedami organizuoti įvairūs sveikatinimo ir sporto užsiėmimai. Per 2021-2022 metus iš viso bus suorganizuota 131 užsiėmimas skirtingo amžiaus grupių asmenims. 2022 m. vyks 2-iejų dienų kaimo bendruomenių dviračių žygis po Druskininkų apylinkes, o projektą vainikuos baigiamoji sveikos gyvensenos patirties pasidalijimo konferencija.

Veiklų metu bus formuojami bendruomenių gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžiai, skatinama savanorystė formuojant sveiką gyvenseną, skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir įsitraukimas į viešą gyvenimą, didinamas gyventojų susidomėjimas įvairiais aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdais, stiprinama ir gerinama gyventojų sveikatą.

Projektas vykdomas 2021-2022 m.

Projekto „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“ NR. DRUS. LEADER-6B-V-7-5-2020 veiklos finansuojamos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją“