Nauja strategija

Kviečiame susipažinti

Nauja strategija

Nauja strategija

Spalio 12 d. LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją (VPS)!

✅️ Skirta suma Strategijai įgyvendinti 1,16 mln. Eur
✅ ️Lėšomis bus finansuojami Druskininkų sav. seniūnijose įgyvendinami privataus, bendruomeninio, socialinio verslo, gyventojų užimtumo ir įtraukties didinimo, ūkininkų mokymų ir kiti projektai.
👉Susipažinkite su Strategijos priemonėmis:
☘️ Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (320 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 8 vnt.)
🍀 Skaitmeninių technologijų panaudojimo ūkiuose gebėjimų ugdymas (6 753,60 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
🍀 Socialinio verslo kūrimas ir plėtra (70 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
🍀 Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas (132 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 11 vnt.)
🍀 Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas (95 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.)
🍀Gyventojų užimtumo ir integracijos skatinimas (28 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.)
🍀Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (40 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)
🍀Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (240 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)
🤩 Startuosime 2024 metais!

SUSIPAŽINKITE SU STRATEGIJA ČIA.