Iniciatyvos

Ricielių bendruomenė kuria šviečiančio kaimo idėją

Iniciatyvos

Sukurtas pirmas objektas – šviečiantis fontanas

Ricielių kaimo bendruomenė vasarą pradėjo įgyvendinti projektą „Šviečiantis kaimas“ NR. DRUS-LEADER-6B-JKV-7-2-2020.

Projektas finansuojamas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Jo metu bendruomenė kuria išskirtinį nematerialų kultūros produktą – „Šviečiantį kaimą“.

Pirmuoju etapu šią vasarą bendruomenė organizavo kūrybines dirbtuves. Dirbtuvių dalyviai su moderatoriaus pagalba vystė šviečiančio kaimo fontano kūrimo idėją, būrėsi kaip komanda, kūrė fontano vizualizacijas ir maketus, diskutavo, kaip įtraukti vietos žmones į šios idėjos įgyvendinimą. Vietos gyventojai buvo įtraukti į šviečiančio fontano idėjos realizavimą: su vadovo pagalba kūrė ir gamino fontano konstrukciją, montavo apšvietimą, testavo elektros instaliaciją, derino automatiką, testavo fontano veikimą ir kt.

Rugpjūčio 14 d., Žolinių išvakarėse, vyko Ricielių kaimo fontano atidarymo šventė. Šventės metu vyko smagios rungtys vaikams iš šeimoms, šventės dalyviai buvo vaišinami kaimiška sriuba ir kitomis gėrybėmis, vyko adpvanojimai, o muzika skambėjo iki paryčių. Bet svarbiausia buvo įžiebtas šviečiantis kaimo fontanas, kuris pasitinka vietos gyventojus ir kaimo svečius įvažiuojančius į Ricielių kaimą.

Antruoju projekto etapu numatoma organizuoti šviečiančių kalėdinių dekoracijų kūrybines dirbtuves. Jų metu bus toliau vystoma „Šviečiančio kaimo“ idėja, eksperimentuojama su apšvietimo variantais, vyks diskusijos, kaip padaryti įdomiau, kaip pritraukti vietos žmones, kad jie norėtų pasipuošti savo namus, kokias apšvietimo idėjas įgyvendinti. Po šių dirbtuvių kaimo žmonės bus paskatinti pasipuošti kaime esančius namus ir kiemus. Planuojama, kad visi papuošimai bus sumontuoti iki Kalėdinio laikotarpio, todėl visas kaimas prieš šventes atbus šventine nuotaika ir užsidegimu naujoms bendruomeninėms iniciatyvoms.

Planuojama gruodžio mėnesį suorganizuoti eglutės ir šviečiančių dekoracijų įžiebimo kaimo šventę, į kurią bus sukviesti vietos gyventojai, kitų bendruomenių nariai ir svečiai. Renginio  metu bus pristatytas sukurtas nematerialus regioninis produktas „Šviečiantis kaimas“. Numatoma, kad projekto partneriai pasidalins su vietos žmonėmis savo sukurtais regioniniais produktais ir dalinsis jų bendruomenėse sukaupta jau įgyvendintų projektų gerąja patirtimi.