Strategijos projektas

Parengtas Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. projektas

Strategijos projektas

Kviečiame nuo balandžio 24 d iki gegužės 24 d. teikti siūlymus

Druskininkų vietos veiklos grupė, besirengdama naujajam Europos Sąjungos (ES) laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė 2023-2029 m. laikotarpio Druskininkų vietos plėtros strategijos projektą.

Naujajame laikotarpyje vietos plėtros strategijai planuojama skirti apie 1,16 mln. eurų, iš kurių iki 20 proc. bus skirta projektų administravimui ir iki 80 proc. – vietos projektų įgyvendinimui.

Atlikus VVG teritorijos stiprybių, silpnybių ir galimybių, grėsmių (SSGG) analizę, remiantis susitikimų su tikslinėmis grupėmis ir vykdytų apklausų rezultatais buvo suplanuotos šios remiamos priemonės ir veiklos sritys:

  • Verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius (320 000 Eur, planuojamas projektų skaičius – 8 vnt.)
  • Skaitmeninių technologijų panaudojimo ūkiuose gebėjimų ugdymas (6 753,60 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
  • Socialinio verslo kūrimas ir plėtra (70 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 1 vnt.)
  • Kaimo vietovių kultūrinio identiteto ir tapatumo stiprinimas (132 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 11 vnt.)
  • Kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas (95 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 5 vnt.)
  • Gyventojų užimtumo ir integracijos skatinimas (28 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 4 vnt.)
  • Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (40 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)
  • Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (240 000,00 Eur, planuojamas projektų skaičius – 2 vnt.)

Jei turite pastabų ir/ar pasiūlymų, kviečiame juos parašyti raštu, el. paštu vvg@druskininkai.lt arba atvykti į Druskininkų VVG biurą, adresu: Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų sav.

Pastabos ir siūlymai, dėl kurių būtų tikslinama Druskininkų  vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija, gali būti teikiami nuo balandžio 24 d. iki 2023 m. gegužės 24 d.

STRATEGIJOS PROJEKTAS: Druskininkų vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas.