DVVG - Druskininkų vietos veiklos grupė

19 Sau Parašė į Naujienos | Komentarai

Posėdžiavo Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Sausio 18 d. Druskininkų jaunimo užimtumo centre organizuotas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) posėdis. Darbotvarkėje aptartos jaunimo problemų sprendimo galimybės, planuotos priemonės jų efektyviam sprendimui. Posėdyje dalyvavo SJRT pirmininkas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, mero patarėja Irena Lynikienė, savivaldybės tarybos narys, Druskininkų VVG VPS admnistravimo vadovas Artūras Skausmenis, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Brown, Druskininkų jaunimo užimtumo

Skaityti daugiau →

08 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų VVG administracijos darbuotojai dalyvavo seminare „NVO kompetencijų finansinio savarankiškumo socialinės veiklos srityse ugdymas“

Atsižvelgiant į ateinantį ES struktūrinių fondų paramos periodą, nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms labai svarbu įgyti žinių apie NVO finansinį savarankiškumą. Druskininkų VVG atstovai kartu su Druskininkų nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovais dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu organizuotuose NVO finansinio savarankiškumo socialinės veiklos srityse mokymuose. Mokymų metu buvo supažindinama su NVO sektoriaus organizacijų

Skaityti daugiau →

28 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Vietos bendruomenių metų uždarymo renginys

Lapkričio 25 d. Panevėžio rajono Naujamiesčio Kultūros centre Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga organizavo 2016 – Vietos bendruomenių metų uždarymo renginį. Renginyje dalyvavo Druskininkų VVG atstovai, visų Lietuvos apskričių kaimo bendruomenių sąjungos, VVG, Vilniaus ir Kauno bendruomenių asociacijų atstovai ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos tarybos nariai, Žemės ūkio ministerijos, Leader centro atstovai. Renginio metu buvo pristatyti

Skaityti daugiau →

14 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji praktika“

  Lapkričio 11 dieną A. Stulginskio universitete vyko septintoji mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji praktika.“, kurioje dalyvavo Druskininkų VVG atstovai. Konferencijoje buvo supažindinta su ES Kaimo plėtra po 2020 m., aptarti 2014-2020 m. telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo poreikiai, įgyvendinant Bendruomenių inicijuotos veiklos plėtros programą 2014-2020 m. laikotarpiu, pasidalinta

Skaityti daugiau →

27 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Viečiūnų bendruomenė sustiprino materialinę bazę

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ įgyvendino projektą „Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ materialinės bazės stiprinimas“. Iš projekto lėšų pasiūti 5 dzūkiški tautiniai drabužiai, įsigytas akordeonas, būgnai, nešiojama garso kolonėlė ir 4 LED spalvų keitikliai. Bendruomenė galės ne tik žymiai patraukliau surengti įvairius renginius Viečiūnuose, bet ir su savo muzikos instrumentais bei tautiniais drabužiais sudalyvauti kituose miesteliuose ir kaimuose vykstančiuose

Skaityti daugiau →

23 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų VVG atstovai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare

Druskininkų vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuojamame seminare, kuris vyko š.m. spalio 19 d., 10.00 val.  Konferencijų centre „Bačkonys“, Bačkonių k., Kaišiadorių r. Renginio tema – Vietos projektų administravimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“.

Skaityti daugiau →

22 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Informacija potencialiems pareiškėjams

Druskininkų VVG pradeda rengti VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ finansavimo sąlygų aprašą. Pateikiame jums priemonės aprašymą su pagrindinėmis gairėmis projektams ir prašome užpildyti pridedamą lentelę, kurioje nurodykite pagrindinę projekto idėją, planuojamas apytiksles išlaidas, galimus projektų vertinimo ir atrankos kriterijus. Lentelė pildymui – PARSISIŲSTI Jūsų atsakymai padės parengti išsamesnį ir efektyvesnį finansavimo

Skaityti daugiau →

14 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų VVG atstovai dalyvavo viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo seminare

Spalio 11 d. Druskininkų vietos veiklos grupės atstovai vyko į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą.Aleksandro Stulginskio universitete. Seminaro tema: „Viešųjų ir privačių interesų derinimas VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijas“.

Skaityti daugiau →

02 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva!”

2016 m. rugsėjo 30 d. Druskininkų vietos veiklos grupės attovai dalyvavo bendruomenių kontaktų mugėje „Kartu mes – Lietuva!”, kuri vyko Marijampolėje. Dalykinėje dalies programoje, viešbutyje „Mercure”, surengtoje konferencijoje bendruomenių atstovai buvo supažindinti su valstybės parama bendruomenėms, socialogas lektorius Saulius Jurgelėnas ir psichologas Tomas Lagūnavičius savo pranešimuose pateikė naudingos ir vertingos informacijos apie bendruomenių kuriamas naudas

Skaityti daugiau →

01 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Spalio 7 d. Druskininkų VVG kviečia valdybos narius į valdybos posėdį.

Spalio 7 d. Druskininkų VVG kviečia valdybos narius į valdybos posėdį. Posėdis vyks 16 val. Druskininkų savivaldybės administracijos patalpose. 2016-10-07 Darbotvarkė

Skaityti daugiau →