DVVG - Druskininkų vietos veiklos grupė

30 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, t. t. ir bendruomeninės organziacijos (NVO, VBO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį

Skaityti daugiau →

30 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

7 idėjos, kurios gali virsti realybe (kvietimo Nr. 7 gautos vietos projektų paraiškos)

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją iki spalio 29 d. vietos verslo, NVO, bendruomeninės organizacijos, biudžetinės, viešosios įstaigos buvo kviečiamos teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 7 Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 7 vietos projektų paraiškas, kuriuose pačios įvairiausios idėjos. Ricielių kaimo bendruomenė pateikė vietos projekto idėją „Šviečiantis kaimas. Projekte numatė

Skaityti daugiau →

30 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Viečiūnuose įgyvendintos veiklos aktyvinančios vaikus ir jaunimą

Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ baigė įgyvendinti projektą „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“ . Projekto metu per pastaruosius dvejus metu organizuota daugybė veiklų, kuriomis buvo skatinamas vietos vaikų ir jaunimo įsitraukimas į bendruomeninį gyvenimą, bendradarbiavimo tarp įvairių kartų skatinimas. Projekto metu suorganizuotos dvi komandinio darbo kūrybinės „Atskleisk save“ ir „Parodyk ką gali“ stovyklos.

Skaityti daugiau →

29 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė gerina veiklos sąlygas

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė vykdo įvairias veiklas bendruomenės namuose, organizuoja renginius, edukacines programas, nuomoja patalpas šventėms. Bendruomenės namai pilnai įrengti, įsigyta reikiama įranga, baldai, priemonės, įrengtas pečius, kuris patalpas šildo malkomis. Tačiau vasaros metu per karščius arba vėsiu metų laiku patalpose būdavo sudėtinga pastoviai palaikyti optimalią temperatūrą, būdavo arba per karšta arba per šalta.

Skaityti daugiau →

28 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Viečiūnų progimnazijoje vaikus ir jaunimą aktyvinančios neformalios veiklos

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija įgyvendina „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“ pagal Druskininkų vietos plėtros strategijos priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“. Projektu siekiama įtraukti vietos vaikus ir jaunimą į bendruomeninės veiklos organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą, užtikrinant jaunosios kartos užimtumą ir

Skaityti daugiau →

20 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Šiandieną Druskininkų VVG vyksta seminaras „Stipresni vietos plėtros viešinimo įgūdžiai „. Lektorius Tomas Gaudinskas. VVG darbuotojai, nariai, pareiškėjai mokosi saugiai naudotis internetu, susipažįsta su Google galimybėmis, programomis, žiniasklaidos priemonėmis. Seminaro organizatorius Vietos veiklos grupių tinklas

Skaityti daugiau →

16 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Švendubrės kaimo bendruomenė įgyvendino Žemės ūkio ministerijos projektą

2020 metais Švendubrės kaimo bendruomenė vykdė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir iš dalies Druskininkų savivaldybės finansuojamą projektą ,,Švendubrės kaimo materialinės bazės sukūrimas ir stiprinimas” Projekto tikslas – stiprinti Švendubrės kaimo bendruomenės materialinę bazę, sukurti tinkamas sąlygas Švendubrės kaimo bendruomenės veiklai stiprinti, sukuriant patogią ir patrauklią aplinką visuomenei, sudaryti būtiniausias sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui,

Skaityti daugiau →

11 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Organizuoti mokymai vietos projektų pareiškėjas ir vykdytojams

Druskininkų švietimo centras įgyvendinaprojektą „Druskininkų savivaldybės vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Projektu siekiama suteikti potencialiems, esamiems vietos projektų pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams žinių bei įgūdžių, reikalingų vietos projektams įgyvendinti. Siekiant Druskininkų krašto žmonėms, bendruomenių lyderiams, įstaigoms, verslo atstovams suteikti žinių reikalingų projektų įgyvendinimui ar iniciavimui, Druskininkų švietimo centras 2020 metais organizavo

Skaityti daugiau →

05 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

KVIEČIAME Į MOKYMUS

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus iki spalio 29 d. http://www.dvvg.lt/informacija-pareiskejams Jeigu turite idėjų, kurias norite vystyti ir ieškote finansavimo, šie mokymai kaip tik Jums. Turėsite galimybę „pasimatuoti“ ar jūsų idėja gali būti finansuojama pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos Kvietimą Nr. 7 reikalavimus, turėsite galimybę išgryninti savo

Skaityti daugiau →

29 Rgs Parašė į Naujienos | Komentarai

Kultūrinis bendradarbiavimas ir savanoriškos iniciatyvos Druskininkų savivaldybės kaimuose

Druskininkų kultūros centras kartu su partneriais sėkmingai įgyvendina projektą “Kultūrinio bendradarbiavimo ir savanorystės keliu“ Nr.DRUS-LEADER-6B-KSV-4-5-2019. Vienas iš projekto uždavinių – skatinti savanorystę ir kultūrines veiklas ir iniciatyvas kaimo vietovėse. Tuo tikslu visą vasarą Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse buvo organizuojami renginiai ir susibūrimai, kurie per kūrybines motyvuojančias veiklas telkė kaimų bendruomenes kūrybinei veiklai. Renginių metu koncertavo

Skaityti daugiau →