Iniciatyvos

Neravuose kuriamas iššūkių takas

Iniciatyvos

Neravų kaimo bendruomenė įgyvendinti projektą „Neravų iššūkių takas“

Projektu siekiama sukurti regioninį produktą ir atskleisti Neravų kaimo bendruomenės krašto unikalumą, panaudojant vietos išteklius ir infrastruktūrą.

Projekto metu vykdomos įvairios veiklos – kūrybinės dirbtuvės, sesijos, gerosios patirties išvykos į panašaus pobūdžio takus, iššūkių tako pristatymo renginys. Veiklų metu vietos gyventojai įtraukti į krašto unikalumo vystymą, aktyvią socializaciją, bendruomeniškumą.

Projekto metu sukurtas regioninis produktas „Neravų iššūkių takas“. Takas yra Neravų kaime, juo einant vietos gyventojai ir svečiai gali išbandyti įvairias interaktyvias užduotis, dalyvauti edukacinėje programoje, kurios metu sužino daugiau apie Neravų unikalumą.

Projektas įgyvendinamas 2020-2021 m.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“