Mūsų bendruomenės

Neravų kaimo bendruomenė

Pirmininkas Benjaminas Čapas

Kontaktai:
Neravai, Viečiūnų sen., Druskininkų sav.
Tel. 8 686 71191
El. p. benascepas@gmail.com

Neravų kaimo bendruomenė įsteigta 2007 metais.  Jos teritorija apima Neravų kaimą, kuriame gyvena apie 1200 gyventojų. Neravų kaimas beveik susijungęs su Druskininkų miestu, apjuostas Nemuno vaga bei Šakynų ir Grūto miškų, gražiomis sodybomis. Vaizdingi Neravų tvenkinio krantai sujungia kaimą su sodininkų bendrija „Dainava“. Per kaimelį teka siaurutis Dzirnės upelis,  vingiuojantis link Nemuno,  kada tai priklausęs Liškiavos dvarui. Apie kaimą sklando legenda – „Gyveno kada tai du broliai prie Nemuno, vienas su didele šeima kur ravai, o kitas be vaikis, kur ne ravai“.

Veikla. Neraviškiai gali pasidžiaugti ne tik gražiai tvarkomomis sodybomis, margažiedžiais gėlynais, gražia gamta, bet ir savo nuveiktais darbais. Bendruomenė ypač aktyvi vaikų ir šeimų užimtumo skatinimu. Nuolat organizuojamos vaikų stovyklos, išvykos. Bendruomenė turi įsirengusi savo bendruomenės namus, šalia įrengtas sporto aikštynas. Kasmet per Kalėdas bendruomenė organizuoja konkursą, kurio metu gyventojai skatinami puošti savo sodybas ir apdovanojami. Bendruomenė aktyviai įsijungia į Druskininkų vietos veiklos grupės veiklą, dalyvauja Druskininkų kurorto švenčių eisenose, renginiuose, Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių tradiciniuose sąskrydžiuose ir kitose veiklose.
Apie bendruomenės veiklą galite skaityti čia. 

Projektai: Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, kuriems skiriamas finansavimas iš Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių rėmimo programos, Nacionalinės ŽŪM paramos, SADM VBT parama, finansuojami projektai Druskininkų VVG strategijos lėšomis. 2018-2020 m. Neravų bendruomenė įgyvendino ir įgyvendina projektus pagal Druskininkų VVG strategiją.  2019 m. baigtas įgyvendinti projektas „Aš ir mano kaimas“ (Nr. DRUS-LEADER-6B-JKS-2-4-2018), kuriuo skatinamas vaikų ir jaunimo įsitraukimas į bendruomeninę veiklą (skaitykite čia). 2020 m. Neravų bendruomenė pradėjo įgyvendinti projektą „Neravų iššūkių takas” ( Nr. DRUS-LEADER-6B-KV-5-1-2020), kuriuo kuriamas regioninis produktas ir į jo kūrimą įtraukiami vietos žmonės (skaitykite čia). Taip pat Neravų bendruomenė aktyviai dalyvauja projektuose partnerio teisėmis.

Apdovanojimai. Už savo aktyvią veiklą bendruomenė yra gavusi ne vieną apdovanojimą. Vienas jų 2020 m. skirtas  LR Žemės ūkio ministerijos, kuriuo Neravų kaimo bendruomenei įteiktas Krašto Aukso apdovanojimas už įgyvendintą projektą „Aš ir mano kaimas“. Skaitykite čia. 

Žmonės. Neravai mena savo istoriją, jos žmones – gyvenusius, kūrusius.  Nuo 1949 m. iki mokyklos uždarymo 1991 m. neraviškius mokiusius, gyvenimiškas bei mokslo žinias teikusius mokytojus Vladą ir Boleslovą Jurgionius, neraviškę tautodailininkę Danutę Kvietkevičiūtę, savo kuriamais gobelenais, paveikslais garsinančią ne tik Neravus, bet ir visą Lietuvą taptautinėse parodose, Vitą Jasienę – garsiąją karpinių meistrę. Neraviškis Danius Bertašiūnas yra Respublikinio armonikierių konkurso nugalėtojas. Bitininkystės ūkyje dirba Gimbučių šeima.

Neravuose galite:

  • Žaisti tinklinį šalia bendruomenės namų ir  krepšinį naujai įrengtoje krepšinio aikštelėje;
  • Nusipirkti medaus bitininkų Violetos Gimbutienės ūkyje, tel. 8 614 42187;
  • Pamatyti Domicelės Kalendienės austus divonus.
  • Žvejoti Neravų teritorijoje esančiame tvenkinyje.