Iniciatyvos

Neravų bendruomenė skatina vaikų ir jaunimo domėjimąsi kultūra ir tradicijomis

Iniciatyvos

Neravų bendruomenė skatina vaikų ir jaunimo domėjimąsi kultūra bei tradicijomis

Pradėtos įgyvendinti projekto „Ekspeditoriai!“ veiklos

Neravų kaimo bendruomenė nuosekliai dirba su vaikais ir jaunimu. Aktyviai ieško finansavo projektams ir įgyvendina daugybę įvairių veiklų, kuriomis siekiama vietos vaikus ir jaunimą bei šeimas įtraukti į bendruomenės gyvenimą.

Projektu „Ekspeditoriai!“ bendruomenė siekia perteikti gyvosios kultūros sampratą, papročius ir tradicijas jaunajai kartai, užtikrinant kokybišką užimtumą ir socializaciją.

Rugpjūčio 12-13 d. Neravų bendruomenė organizavo išvyką į Mažosios Lietuvos regioną. Kelione buvo siekiama pažinti išskirtinį ir savitą kraštą, vieną iš penkių etnografinių Lietuvos regionų – Mažąją Lietuvąreikšmingai prisidėjusią prie tautinio ir kultūrinio tapatumo puoselėjimo.

Dalyviai lankėsi Rusnės saloje, susipažino su Rusnės salos atsiradimo istorija, išskirtine tradicine salos architektūra. Plaukė laivu pro Mingės kaimą, ragavo šviežiai virtos žuvienės. Aplankytas buvo ir senasis žvejų kaimas – Dreverna. Čia dalyvauta etnografinėje laivadirbio Jono Gižo sodyboje, programoje “Žuvies kelias”,  mėgautasi folklorine programa. Vaikai ir jaunimas iš arčiau susipažino su žvejybos Kuršių mariose istorija, tradicijomis, žvejų gyvenimo būdu ir laivadirbyste. Kelionės dalyviai taip pat lankėsi Drevernos mažųjų laivų uoste bei apžvalgos bokšte, pabuvojo Ventės rage ir daugiau nei šimtą metų čia stovinčiame švyturyje, aplankė Ventės rago ornitologinę stotį. Grįžtant namo, pažintinė kelionė tęsėsi vaizdingu Panemunės keliu.

Projekto veiklos dar tik įsibėgėja. Vaikų ir jaunimo dar laukia kūrybinė  vasaros stovykla, edukaciniai užsiėmimai.

Projektas vykdomas 2021-2022 m. Projekto „Ekspeditoriai!“ Nr. DRUS-LEADER-6B-JSV-7-6-2020 veiklos finansuojamos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją“ (priemonė „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ )