Iniciatyvos

Neravų bendruomenė įgyvendino projektą „EKSPEDITORIAI”

Iniciatyvos

Vaikai ir jaunimas įsitraukė į įvairias veiklas

Neravų kaimo bendruomenė 2021-2022 metais įgyvendino projektą „Ekspeditorius“, kuris yra tęstinis, viešas,  pritraukiantis Neravų kaimo bendruomenės šeimas, vaikus ir jaunimą iki 29 metų vaikų ir jaunimo iki 29 m., skurdo riziką patiriančių šeimų ir pilietinės visuomenės atstovus.

Projekto metu suorganizuota kūrybinė vaikų ir jaunimo vasaros stovykla, edukacinė pažintinė kelionė po Mažosios Lietuvos regioną, edukaciniai užsiėmimai, kurie įtraukė kaimo gyventojus į bendruomeninės veiklos organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą, užtikrinant jaunosios kartos užimtumą ir kokybišką socializaciją bei perteikė gyvosios kultūros sampratą.

Pažintinė kelionės metu po Mažosios Lietuvos regioną. Dviejų dienų kelionės metu bendruomenės gyventojai susipažino su išskirtiniu ir savitu kraštu, vienu iš penkių etnografinių Lietuvos regionų – Mažąją Lietuvą, reikšmingai prisidėjusią prie tautinio ir kultūrinio tapatumo puoselėjimo.

Kūrybinė vaikų užimtumo stovyklos „Aš ir mano kaimas“, 5 dienų metu dalyvavo 30 žmonių (vaikų ir jaunimo iki 29 m., skurdo riziką patiriančių šeimų vaikai ir pilietinės visuomenės atstovai). Stovyklos tikslas užtikrinti jaunosios kartos užimtumą bei įtraukimą į vietos veiklos organizavimą. Stovyklos metu kiekvieną dieną vaikai užsiims skirtingomis veiklomis, kurių metu buvo  organizuojamos edukacinės programos, perteikiančios kultūros tradicijas, senovės papročius, amatų mokymą, aplinkos puoselėjimą, skatinamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas.

Neravų kaimo bendruomenė nuolatos organizuojama aktyvi veikla skirta vaikams ir jaunimui, edukaciniai užsiėmimai, siekiant bendra veikla kartu su kitų amžiaus grupių atstovais ir supažindinti  su senovės tradicijomis ir amatais.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.