Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė

Kairiojo Nemuno Kranto bendruomenė įsteigta  2007 m.  Jos atstovaujama teritorija – Druskininkų sav., Leipalingio sen. kaimai: Diržai, Lipliūnai, Gerdašiai, Krivonys, Guronys, kuriuose gyvena apie 200 gyventojų.

Bendruomenės pirmininkas – Vytautas Vaikšnoras.

Bendruomenėje nuolat organizuojamos įvairios šventės, renginiai.

 

Įgyvendinti projektai:

  • „Informacinių technologijų panaudojimas bendruomeniškumo ugdymui“. Iš projekto lėšų surengta Užgavėnių šventė, įsigytas nešiojamas kompiuteris ir 2 judriojo ryšio telefonai, sukurta bendruomenės žiniantinklio svetainė (www.KNKbendruomene.lt). Paramos teikėjas – LR biudžeto Žemės ūkio ministerijos Specialioji kaimo rėmimo programa. Paramos suma – 14.541 Lt
  • “Bendruomenės pavasario šventė”. Surengta tradicinė bendruomenės pavasario šventė. Šventėje dalyvavo Druskininkų „Bočių“ ansamblis. Paramos teikėjas –Druskininkų savivaldybė.  2009 m.  Paramos suma – 800 Lt
  • „Kaimo kultūros paveldo išsaugojimas-knygos „Lipliūnai“ leidyba“. Išleista kraštotyrinė knyga „Lipliūnai“ apie vieno iš bendruomenės kaimų istoriją. Surengtas knygos pristatymas Druskininkuose, savivaldybės gyventojams ir Gerdašių k., bendruomenės gyventojams. Paramos teikėjas- LR biudžeto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa (3000 Lt), Druskininkų savivaldybė (2000 Lt). Projekto vertė – 10.000 Lt.
  • „Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės bendruomeninės veiklos tradicijų atgaivinimas ir materialinės bazės bendruomeniškumo ugdymui sukūrimas“. Projekto metu surengta bendruomenės pavasario šventė „Kur gimėm, kur augom…“, į kurią sukviesti iš bendruomenės kaimų kilę gyventojai, kad stiprinti ryšius su tėviške. Taip pat įsigyta dalis renginiams organizuoti būtinos įrangos (garso kolonėlės, mikrofonai, projektorius, projektoriaus ekranas), bendruomenės administracinei veiklai būtina įranga (nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas, žiniatinklio judriojo ryšio modemas). paramos teikėjas – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius. Projekto vertė – 19.012 Lt, paramos suma – 17.111 Lt 

 

Kontaktai:

Adresas  Lipliūnų k., Leipalingio sen.,  Druskininkų sav.

Tel. 8 615 55133

El. p. KNKbendruomene@gmail.com