Mokomės ir kuriame Druskininkų kraštą kartu

Mokymų projektas

Tikslas

Suteikti žinių bei įgūdžių, reikalingų vietos projektams įgyvendinti ir plėtoti Druskininkų savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje.

Projekto veiklos

Projekto metu bus suorganizuota 10  mokymų 9 skirtingomis temomis vietos projektų potencialiems ir esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams šiomis temomis:

 1. Socialinių, ekonominių ir technologinių  inovacijų plėtra kaimo vietovėse“ (1 kartas);
 2. „Sumanaus kaimo priemonės įgyvendinimo galimybės: vietos ekonomikos plėtra“ (1 kartas);
 3. „Sėkmingas verslo plėtojimas ir plėtros galimybių paieška“ (1 kartas);
 4. „Sumanaus kaimo priemonės įgyvendinimo galimybės: vietos paslaugų plėtra“ (1 kartas);
 5. „Žaliojo kurso aspektai vystant idėjas kaimiškojoje teritorijoje“ (1 kartas);
 6. „Efektyvi veiklų komunikacija“ (1 kartas);
 7. „Jaunimo įsitraukimas į bendruomenės veiklą ir sumanių sprendimų paieška“ (1 kartas);
 8. „Finansinio tvarumo užtikrinimas organizacijos idėjoms plėtoti“ (1 kartas);
 9. „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklaveika ir mechanizmai“ (2 kartai).

Projekte numatyta įsigyti:

 • Atlyginimai mokymų lektoriams;
 • Netiesioginės išlaidos.

Projekto rezultatai

 1. Suorganizuota 10 mokymų 9 skirtingomis temomis vietos projektų potencialiems ir esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams, dalyvių skaičius 100 asm.
 2. Įgytos reikiamos vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų žinios ir įgūdžiai reikalingi projektų įgyvendinimui ir konkrečių priemonių tikslų pasiekimui.

Projektą įgyvendina

Druskininkų švietimo centras, BĮ

Projektui skirta parama

14 986,00 Eur (100 proc. paramos intensyvumas, 20 proc. prie projekto prisidėjo Druskininkų savivaldybė)

Projekto įgyvendinimo metai

2022-2024 m.