Vietos projektas

Leipalingio kaime teikiamos transporto priemonių kėbulų remonto paslaugos

Vietos projektas

Leipalingio kaime teikiamos transporto priemonių kėbulų remonto paslaugos

Rugsėjo 13 d. Druskininkų vietos veiklos grupė lankė Jauniaus Matažinsko vietos projektą

Pareiškėjas Jaunius Matažinskas 2019 – 2020 m. Leipalingio kaime įgyvendino projektą  „Transporto priemonių kėbulų remonto paslaugų kūrimas“.

Projekto lėšomis pareiškėjas įrengė ūkinio pastato pamatus, išliejo ir apšildė grindis, įsigijo surenkamą angarą, langus, vartus, katilą patalpų šildymui, rekuperatorių patalpų ventiliacijai.

Įsigijo transporto priemonių kėbulų remonto veiklai reikalingą techniką  – dažymo kamerą, suvirinimo aparatą, kompresorių, dviejų  kolonų elektrohidraulinį keltuvą, indukcinį kaitintuvą, dulkių siurblį, kėbulų tampymo stendą, įrankių spintą.

Sukurta 1 nauja darbo vieta ir pradėtas automobilių kėbulų remonto verslas.

Projektui skirta parama 44 281 Eur pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020m strategiją, finansuojama EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (VPS priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“). Pareiškėjas prie projekto prisidėjo savo lėšomis ne mažiau nei 32568 Eur.