Kvietimas Nr. 13
(paraiškų teikimas nuo 2023 m. liepos 19 d. iki rugpjūčio 22 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 1 vietos projekto paraišką pagal Kvietimą Nr. 13. Prašoma paramos suma 27 936,97 Eur.  Kvietimas Nr. 13 vyko nuo 2023 m.  liepos 19 d. iki rugpjūčio 22 d.   Visa susijusi informacija žemiau.

Visi Kvietimo Nr. 13 dokumentai

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 13 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 13 įgyvendinamus vietos projektus
  • Visų kvietimo finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai“

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.