Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 15
(paraiškų teikimas nuo 2024 m. sausio 12 d. iki vasario 19 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kvietė teikti vietos projektų paraiškas pagal Kvietimą Nr. 15. Prašoma paramos suma 94 967,00 Eur.  Kvietimas Nr. 15 vyko nuo 2024 m. sausio 12 d. iki vasario 19 d.  Paraiškų pagal šį kvietimą nebuvo gauta. Visa susijusi informacija žemiau.

Visi Kvietimo Nr. 15 dokumentai

Projektų vertinimas

Paraiškų pagal Kvietimą Nr. 15 nebuvo gauta.

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.