Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr 7 (paraiškų teikimas iki 2020 m. spalio 29 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kvietė teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Kvietimo Nr. 7 terminas –  2020 m. spalio 29 d.. Biudžetas – 454 023 eur. Visa informacija apie teikimą ir su juo susijusi informacija paspaudus daugiau.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Skelbiame informaciją apie Kvietimo Nr. 7 finansuotų projektų įgyvendinimą

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr 7 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Dokumentai paraiškai teikiami pagal pasirinktą priemonę:

Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldas

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas:

Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas:

Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“:

Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu:

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.