Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 6 (paraiškų teikimas iki 2020 m. rugpjūčio 11 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kvietė teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Kvietimo Nr. 6 terminas –  2020 m. rugpjūčio 11 d. Biudžetas 446 125,00 Eur. Visa informacija apie teikimą ir su juo susijusi informacija paspaudus daugiau.

Projektų vertinimas

Skelbiame informaciją apie Kvietimo Nr. 6 pateiktų paraiškų vertinimą

Paraiškų pagal Kvietimą Nr. 6 negauta.

Kitų kvietimų finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai”

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr 6 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Dokumentai paraiškai teikiami pagal pasirinktą priemonę:

Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldas:

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas:

Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“:

Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas:

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.