Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 3
(paraiškų teikimas iki 2018 m. vasario 12 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kvietė teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Kvietimo Nr. 3 terminas –  2018 m. vasario 12 d. Biudžetas 210 000,00 Eur. Visa informacija apie teikimą ir su juo susijusi informacija paspaudus daugiau.

Visi Kvietimo Nr. 3 dokumentai

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Skelbiame informaciją apie Kvietimo Nr. 3 finansuotų projektų įgyvendinimą

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr. 3 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Dokumentai paraiškai teikiami pagal pasirinktą priemonę:

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius:

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.