Kvietimas Nr. 2
(paraiškų teikimas nuo 2024 m. gegužės 27 d. iki birželio 27 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kvietė teikti vietos projektų paraiškas pagal Kvietimą Nr. 2 (Strategija 2023-2027 m.). Kvietimui buvo skirta 120 000 Eur.  Kvietimas Nr. 2 vyko nuo 2024 m.  gegužės 27 d. iki birželio 27 d. Paraiškų pagal šį kvietimą nebuvo gauta. Visa susijusi informacija žemiau.

Projektų vertinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 2 pateiktų paraiškų vertinimą.

Paraiškų pagal Kvietimą Nr. 2 (VPS 2023-2027 m.) nebuvo gauta.

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr. 2 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 2 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 2 įgyvendinamus vietos projektus

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.