Kvietimas Nr. 17
(paraiškų teikimas nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki birželio 13 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė skelbia teikti privataus verslo paraiškas pagal Kvietimą Nr. 17. Kvietimui skiriama suma 43 000 Eur.  Vienam projektui galima paramos suma iki  35 000 Eur Kvietimas vyksta nuo 2024 m.  gegužės 9 d. iki birželio 13 d.   Visa susijusi informacija žemiau.

Projektų vertinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 17 pateiktų paraiškų vertinimą.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 17 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 17 įgyvendinamus vietos projektus
  • Visų kvietimų finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai“

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.