Kvietimas Nr. 14
(paraiškų teikimas nuo 2023 m. liepos 19 d. iki rugsėjo 14 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 3 vietos projekto paraiškas pagal Kvietimą Nr. 14. Prašoma paramos suma 85 131,41 Eur.  Kvietimui Nr. 14 skirta suma 28 384,00 Eur. Kvietimas vyko nuo 2023 m.  liepos 19 d. iki rugsėjo 14 d.   Visa susijusi informacija žemiau.

Projektų vertinimas

Čia skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 14 pateiktų paraiškų vertinimą.

Informacija apie Kvietimo Nr. 14 registruotas paraiška

Čia bus skelbiama Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto PAK protokolo nutariamoji dalis

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 14 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 14 įgyvendinamus vietos projektus
  • Visų kvietimų finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai“

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.