Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 11
(paraiškų teikimas iki 2023 m. kovo 3 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Kvietimo Nr. 11 terminas –  2023 m. kovo 3 d. Biudžetas 94 967,00 Eur. Visa informacija apie teikimą ir su juo susijusi informacija paspaudus daugiau.

Visi Kvietimo Nr. 11 dokumentai

Paraiškų pagal Kvietimą Nr. 11 nebuvo gauta.

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.