Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 10
(paraiškų teikimas nuo 2022 m. kovo 10 d. iki balandžio 21 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 4 vietos projektų paraiškas pagal Kvietimą Nr. 10. Prašoma paramos suma 100 478,15 Eur.  Kvietimas Nr. 10 vyko 2022 m. kovo 10 d. iki balandžio 21 d.  Visa susijusi informacija žemiau.

Visi Kvietimo Nr. 10 dokumentai

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 10 finansuotų projektų įgyvendinimą

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.