Kvietimas Nr. 1
(paraiškų teikimas nuo 2024 m. gegužės 27 d. iki birželio 27 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 6 vietos projekto paraiškas pagal Kvietimą Nr. 1 (Strategija 2023-2027 m.).  Prašoma paramos suma 71 939,97 Eur.  Kvietimui Nr. 1 skirta suma 72 000,00 Eur. Kvietimas vyko nuo 2024 m.  gegužės 27 d. iki birželio 27 d.   Visa susijusi informacija žemiau.

Projektų vertinimas

Čia skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 1 pateiktų paraiškų vertinimą.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 1 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 1 įgyvendinamus vietos projektus

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr. 1 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Dokumentai paraiškai teikiami pagal Kvietimą Nr. 1 (Strategija 2023-2027 m.)

Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai (įkainiai)

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.